Teamgericht organiseren

Wil jij het inspirerend leiderschap vergroten in jouw school en het verschil maken voor de leerlingen?? Wil jij met meer plezier de kwaliteit en de innovativiteit van het onderwijs verhogen. Dat kan!!

Het teamgericht organiseren is dan een must!

In een teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) is een kleine groep leraren, het onderwijsteam, gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs aan een groep leerlingen gedurende een aantal jaren.
Daarmee kun je echt het verschil maken.

Uit het promotieonderzoek van Ben van der Hilst is gebleken dat het invoeren van een TAO tot de volgende resultaten leidt:

TAO trajecten

Bij het implementeren van een TAO is het van groot belang om het onderscheid te kunnen maken tussen de onderwijsorganisatie en arbeidsorganisatie. Met het invoeren van een TAO zorg je dat de arbeidsorganisatie voorzien wordt van een teamgerichte organisatiestructuur waarmee de onderwijsorganisatie optimaal kan worden ontwikkeld.

De implementatie van de TAO vraagt altijd om maatwerk. De basis van de trajecten bestaat uit:

Tijdens een oriënterend gesprek wordt besproken hoe het proces rondom de implementatie zal verlopen.  
Gedurende de trajecten wordt het benodigde studiemateriaal gedeeld.

Het herontwerp traject

Het herontwerptraject van de organisatiestructuur omvat 5 werksessies van 3,5 uur.

Dit traject is voor scholen die een TAO willen invoeren en is het meest effectief wanneer leraren en schoolleiders deze training samen volgen.

Extra tijdsinvestering naast de training: 6 uur om het boek ” teamgericht organiseren in het basisonderwijs’ te lezen en 2 uur voor het opstellen van de kwaliteitskaart. 
De kosten voor het boek zijn 19,95 en komen voor eigen rekening. 

Doelen van het traject:

De schoolleidersbegeleiding

De begeleiding omvat 3 werksessies van 2,5 uur.

Deze begeleiding is voor de schoolleiding van een school.

Het succes van een TAO is voor een groot deel afhankelijk van de schoolleider. De schoolleider dient het nabij leiderschap telkens in de praktijk te laten zien. Dat vraagt om een shift in de rol van de schoolleider en daarbij is het van belang om alle kennis en vaardigheden van het nabij leiderschap aan te leren en de spanningen die daarbij komen kijken te onderzoeken.

Extra tijdsinvestering naast de training: geen, alleen de opgedane kennis veel inzetten in de praktijk.

Doelen van de begeleiding:

De procesbegeleiderstraining

De training omvat 5 werksessies van 3,5 uur.
Deze training is bedoeld voor de procesbegeleiders van een school. Op steeds meer scholen neemt het hele team deel aan deze training zodat het hele team op de hoogte is.

Een procesbegeleider geeft samen met het onderwijsteam vorm en inhoud aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team. De procesbegeleider leidt daarbij het proces, niet de inhoud. Tevens zorgt de procesbegeleider dat de focus op de leerlingen blijft tijdens het overleg. Hij/zij richt zich op ontwikkeling van het teamfunctioneren enis een rolmodel voor de lerende en onderzoekende houding.
De training is een actief leerproces, gekoppeld aan de eigen context, waarbij door de dialoog kennis en vaardigheden met elkaar worden gedeeld en gecreëerd.

Extra tijdsinvestering naast de training: geen, alleen de opgedane kennis veel inzetten in de praktijk.

Doelen van de training:

Het tao kenniscentrum

Als schoolleider heb ik op 2 verschillende scholen de TAO geïmplementeerd en ook stichtingsbreed verschillende workshops verzorgd. In 2021 ben ik door Ben van der Hilst opgeleid als TAO adviseur. Samen met de andere opgeleide adviseurs vormen we samen het kenniscentrum Het Leren Organiseren. Wij willen graag de scholen in Nederland begeleiden om met veel werkplezier de kwaliteit en het innovatief vermogen te verhogen.

Voor wie?

Voor scholen en besturen die geïnteresseerd zijn om de kwaliteit, het innoverende vermogen en het werkplezier te verhogen.

Voor de bovenstaande trainingen is HBO werk- en denkniveau vereist. Tevens moet je werkzaam zijn in de benoemde beroepen. Verdere specifieke vooropleidingseisen zijn er niet. 

Wil jij graag anders organiseren?

Vul hieronder het contact formulier in of vul je gegevens hieronder in voor meer informatie.

Het boek teamgericht organiseren in het basisonderwijs is een handreiking voor het inrichten van een professionele, lerende school.